Powrót do FAQ      Powrót do strony głównej

Może trochę potrwać, zanim cała strona otworzy się. Proszę o cierpliwość!Jak przetransponować partyturę do innej tonacji?


Otwórz partyturę przeznaczoną do transpozycji.


Otwórz partyturę przeznaczoną do transpozycji


Zaznacz fragment, który chcesz przetransponować. Możesz zaznaczyć całą partyturę. Wybierz Notes/Transpose... . Jeśli wcześniej nie zaznaczyłeś partytury (tak jak na rysunku poniżej), program zapyta, czy chcesz przetransponować całą partyturę.


Wybierz "Notes/Transpose"


Pojawi się okienko, w ktorym wybierz odpowiednie opcje: transpozycja w górę czy w dół, o jaką odległość partytura ma być przetransponowana itd.


Wybierz odpowiednie opcje


Dalej to już bardzo proste. Wystarczy kliknąć OK. i masz przetransponowaną partyturę!


Możesz już grać na saksofonie B!


Powrót do FAQ      Powrót do strony głównej      Powrót do początku strony

Copyright 2003 Zbigniew Warakomski